คลีนิกฝังเข็มเมอริเดียน

การฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็นการใช้เข็มขนาดเล็กกว่าเส้นผมปักลงไปที่ตำแหน่งจุดเฉพาะต่างๆ ใต้ผิวหนัง ซึ่งช่วยสร้างสมดุลและกระตุ้นการหมุนเวียนของพลังงานตามธรรมชาติ

การรักษาพิเศษ

วิธีการรักษาตามหลักการแพทย์แผนจีนนอกจากการฝังเข็มแล้ว ยังมีหัตถการอื่นๆ ที่ใช้ร่วมด้วย

การรักษาด้วยสมุนไพรจีนเฉพาะอาการ

คลินิกได้คัดสรรตัวยาสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ได้มาตรฐาน หลากหลายชนิด มาปรุงเป็นตำรับยาสูตรพิเศษ

ฝังเข็ม ยาจีน คลินิกฝังเข็มเมอริเดียน Meridian Clinic บริการตรวจชีพจรตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว กวาซา ยาสมุนไพรจีน
Engine by